Vill du bli författare?
Om du är mellan 10 - 22 år och har skrivit en berättelse, en roman eller en novell, får du gärna skicka ditt manus till oss. ladda upp ditt manus direkt här. Vem vet? du är kanske en av våra blivande författare!
Share
Share
Share
Scroll Up